dungviet
  • Cờ tướng: Số trận: 2246, Thắng: 1055, Thua: 1026, Điểm: 1621
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dungviet