Tung.daklak 1421 -17
Khoahien 1400 +17

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

47 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ