0902934388 1715 -12
Vinhtran9 1812 +12

Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

53 nước, 6 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua