Vinhtran9
  • Cờ tướng: Số trận: 233, Thắng: 119, Thua: 103, Điểm: 1817
  • Cờ úp: Số trận: 10936, Thắng: 6507, Thua: 4390, Điểm: 2014

Các trận gần đây của Vinhtran9