Vinhtran9
  • Cờ tướng: Số trận: 275, Thắng: 144, Thua: 120, Điểm: 1828
  • Cờ úp: Số trận: 11778, Thắng: 6995, Thua: 4741, Điểm: 2106

Các trận gần đây của Vinhtran9