0936785998 1708 -19
Ngocnghiem 1589 +19

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

71 nước, 6 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết