0936785998
  • Cờ úp: Số trận: 23749, Thắng: 12248, Thua: 11479, Điểm: 1683
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 0936785998