0936785998
  • Cờ úp: Số trận: 19764, Thắng: 10253, Thua: 9492, Điểm: 1710
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 0936785998