Ngocnghiem 1608 -13
0936785998 1689 +13

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

63 nước, 5 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua