0936785998 1702 +13
Ngocnghiem 1595 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

32 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua