phamhoang76 1749 -16
0936785998 1744 +16

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2024

45 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết