BuiSon 1285 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

16 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ