BuiSon
 • Cờ tướng: Số trận: 1191, Thắng: 493, Thua: 662, Điểm: 1322
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của BuiSon

 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1303 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1278 +25
  vs
  vu06 1498 -25
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  vu06 1491 +7
  vs
  BuiSon 1285 -7
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0