BuiSon
 • Cờ tướng: Số trận: 1148, Thắng: 476, Thua: 636, Điểm: 1214
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của BuiSon

 • Cờ tướng - vừa mới đây
  BuiSon 1214 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13 phút trước
  Anonymous 0 0
  vs
  BuiSon 1214 0
 • Cờ tướng - 24 phút trước
  BuiSon 1214 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  BuiSon 1189 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  BuiSon 1285 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  BuiSon 1285 0
  vs
  Anonymous 0 0