BuiSon 1214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

44 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua