Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

79 nước, 11 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua