taptanhchoicoup
  • Cờ úp: Số trận: 2247, Thắng: 1436, Thua: 808, Điểm: 1543
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của taptanhchoicoup