123hong 1795 -19
phamhoang76 1727 +19

Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

35 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết