123hong
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 4122, Thắng: 1886, Thua: 2226, Điểm: 1630

Các trận gần đây của 123hong