Gau15Tho19 1754 -18
phamhoang76 1716 +18

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

45 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua