Gau15Tho19
  • Cờ úp: Số trận: 435, Thắng: 237, Thua: 197, Điểm: 1685
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Gau15Tho19

  • Cờ úp - 5/4/2024
    Gau15Tho19 1680 0
    vs
    Anonymous 0 0