subisubi1 1626 -12
phamhoang76 1742 +12

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

117 nước, 9 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết