subisubi1
  • Cờ úp: Số trận: 4049, Thắng: 1960, Thua: 2072, Điểm: 1636
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của subisubi1

  • Cờ úp - 22 giờ trước
    subisubi1 1651 0
    vs
    Anonymous 0 0