subisubi1
  • Cờ úp: Số trận: 4901, Thắng: 2380, Thua: 2501, Điểm: 1668
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của subisubi1