covui8x 1783 -17
phamhoang76 1754 +17

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

83 nước, 9 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua