covui8x
  • Cờ tướng: Số trận: 1045, Thắng: 467, Thua: 549, Điểm: 1592
  • Cờ úp: Số trận: 11064, Thắng: 5306, Thua: 5733, Điểm: 1906

Các trận gần đây của covui8x