covui8x
  • Cờ tướng: Số trận: 1033, Thắng: 461, Thua: 543, Điểm: 1583
  • Cờ úp: Số trận: 10140, Thắng: 4860, Thua: 5255, Điểm: 1900

Các trận gần đây của covui8x