Baobao2009 1763 -16
phamhoang76 1758 +16

Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

97 nước, 13 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua