Baobao2009
  • Cờ tướng: Số trận: 316, Thắng: 187, Thua: 121, Điểm: 1867
  • Cờ úp: Số trận: 815, Thắng: 435, Thua: 379, Điểm: 1880

Các trận gần đây của Baobao2009