TRAN23 1698 -13
phamhoang76 1764 +13

Kiểu: Cờ úp, 4/3/2024

45 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua