TRAN23
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1386
  • Cờ úp: Số trận: 2933, Thắng: 1480, Thua: 1446, Điểm: 1465

Các trận gần đây của TRAN23