Cututu11 1836 +13
phamhoang76 1777 -13

Kiểu: Cờ úp, 4/3/2024

16 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ