Cututu11
 • Cờ tướng: Số trận: 36, Thắng: 20, Thua: 15, Điểm: 1586
 • Cờ úp: Số trận: 5336, Thắng: 2739, Thua: 2584, Điểm: 1891

Các trận gần đây của Cututu11

 • Cờ úp - 11 giờ trước
  mung 1826 +18
  vs
  Cututu11 1897 -18
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Cututu11 1883 +14
  vs
  mung 1840 -14
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  mung 1822 +18
  vs
  Cututu11 1901 -18
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Cututu11 1887 +14
  vs
  mung 1836 -14