phamhoang76 1808 -19
0936785998 1752 +19

Kiểu: Cờ úp, 6/3/2024

31 nước, 3 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ