phamhoang76 1782 +13
Nico2000 1707 -13

Kiểu: Cờ úp, 8/3/2024

36 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua