Nico2000
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1385
  • Cờ úp: Số trận: 7443, Thắng: 3316, Thua: 4108, Điểm: 2313

Các trận gần đây của Nico2000