Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

38 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua