fb_1592743817909715
  • Cờ tướng: Số trận: 1290, Thắng: 648, Thua: 614, Điểm: 1546
  • Cờ úp: Số trận: 86, Thắng: 38, Thua: 48, Điểm: 1235

Các trận gần đây của fb_1592743817909715