Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

50 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ