hyh2609 1989 +22
AvianFlu 2131 -22

Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

68 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua