AvianFlu
  • Cờ tướng: Số trận: 68, Thắng: 47, Thua: 18, Điểm: 1827
  • Cờ úp: Số trận: 935, Thắng: 625, Thua: 308, Điểm: 2075

Các trận gần đây của AvianFlu