hyh2609 2038 -16
PHONGAUD 2037 +16

Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

63 nước, 13 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua