PHONGAUD
 • Cờ tướng: Số trận: 350, Thắng: 180, Thua: 161, Điểm: 1498
 • Cờ úp: Số trận: 5045, Thắng: 2840, Thua: 2190, Điểm: 2048

Các trận gần đây của PHONGAUD

 • Cờ úp - 2 giờ trước
  PHONGAUD 2048 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  PHONGAUD 2048 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  PHONGAUD 2038 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  PHONGAUD 2038 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  PHONGAUD 2074 0
 • Cờ úp - hôm qua
  PHONGAUD 2074 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  PHONGAUD 2074 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  PHONGAUD 2074 0