phamvth 2076 +12
hyh2609 1984 -12

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

45 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua