phamvth
  • Cờ tướng: Số trận: 195, Thắng: 145, Thua: 42, Điểm: 1987
  • Cờ úp: Số trận: 600, Thắng: 359, Thua: 239, Điểm: 2179

Các trận gần đây của phamvth