hyh2609 1972 -12
phamvth 2088 +12

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

63 nước, 16 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua