hyh2609 1948 -12
phamvth 2112 +12

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

35 nước, 10 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ