hyh2609 1989 -21
123hong 1934 +21

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2024

21 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ