Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

3 nước, 0 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua