Coomlendi
  • Cờ úp: Số trận: 1259, Thắng: 617, Thua: 639, Điểm: 1262
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Coomlendi

  • Cờ úp - 4 tuần trước
    Coomlendi 1324 0
    vs
    Anonymous 0 0