minhkhong 1372 +15
M33243386 1370 -15

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

100 nước, 10 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua