minhkhong
  • Cờ tướng: Số trận: 31, Thắng: 13, Thua: 18, Điểm: 1325
  • Cờ úp: Số trận: 1617, Thắng: 820, Thua: 792, Điểm: 1407

Các trận gần đây của minhkhong