minhkhong
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 974, Thắng: 490, Thua: 480, Điểm: 1339

Các trận gần đây của minhkhong