choiluonnhe 1641 +29
vinh1979 2041 -29

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

154 nước, 16 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua