vinh1979
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 9, Thua: 5, Điểm: 1487
  • Cờ úp: Số trận: 37235, Thắng: 24472, Thua: 12658, Điểm: 1953

Các trận gần đây của vinh1979