kieu0123 1556 +12
DeTC85 1464 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ